Doporučujeme

Termíny přijímacích zkoušek maturitních oborů a přijímacího řízení učebních oborů

Přijímací zkoušky
na obory s maturitním vysvědčením včetně nástavbového studia, tedy
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí,
41-44-M/01 Zahradnictví,
64-41-L/51 Podnikání
se konají v SOŠ a SOU Třešť ve stejných termínech jako v ostatních středních školách,
tedy 12. 4. 2017 (1. termín)
a 19. 4. 2017 (2. termín).
Náhradní termíny jsou 11. 5. 2017 (1. termín) a 12. 5. 2017 (2. termín).

Zdroj této informace: https://goo.gl/V8nh2w

Termín 1. kola přijímacího řízení pro všechny učební obory (obory s výučním listem) je
24. 4. 2017.

Přihlášky ke studiu

Pokud se rozhodnete podat přihlášku ke studiu na některý obor na naší škole, můžete využít předvyplněnou přihlášku.

Obory s maturitním vysvědčením:
Přihláška ekologie a životní prostředí
Přihláška zahradnictví
Přihláška nástavba

Obory s výučním listem:
Přihláška cukrář
Přihláška kuchař – číšník
Přihláška řezník – uzenář
Přihláška truhlář
Přihláška zahradník

Přihláška cukrářské práce
Přihláška kuchařské práce
Přihláška květinářské a aranžérské práce
Přihláška pečovatelské služby
Přihláška řeznické a uzenářské práce
Přihláška truhlářské práce

Soutěž O Priessnitzův dortík

Dne 25. 1. 2016 se naše škola zúčastnila cukrářské soutěže „O Priessnitzův dortík“. Soutěž pořádala Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník pod odbornou záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR ve spolupráci s Priessnitzovými lázněmi, firmou IREKS ENZYMA a Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů. Jednalo se o XIII. ročník soutěže odborných dovedností s mezinárodní účastí cukrář – junior. Soutěž proběhla v krásných prostorách lázní Priessnitz. Celý příspěvek

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2017/2018

Statutární zástupce ředitele školy rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhlásil 1. kolo přijímacího pro školní rok 2017/2018. Současně stanovil v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí a předpokládané počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání do 1. ročníku od školního roku 2017/2018: Celý příspěvek

Změny ve vedení školy

Ke dni 31. 12. 2016 odstoupil z funkce ředitele školy na vlastní žádost Mgr. František Pospíchal a odešel do důchodu. Do jmenování nového ředitele řídí školu statutární zástupce, což je autor tohoto příspěvku. e-mailová adresa je otakar.hofbauer@outlook.cz, telefonní číslo 567 112 852, číslo mobilního telefonu 608 196 484.

Expozice školy v Alternátoru

Poslední letošní přehlídka středních škol Kraje Vysočina je umístěna do třebíčského ekotechnického centra –  Alternátor. Nikoliv však v podobě jednoho prezentačního dne, ale skoro dva měsíce trvající výstavy. Expozice škol byly začleněny mezi exponáty Alternátoru a veřejnost si je může prohlédnout od 8. 12. 2016 do 31. 1. 2017. Celý příspěvek

Naše první účast na kuchařské soutěži „O bramborovou pochoutku Vysočiny“

Podzimní kuchařské soutěže žáků gastronomických škol a učilišť konané v pátek 21. 10. 2016 v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod se letos poprvé zúčastnili i studenti naší školy. V devátém  ročníku soutěže „O bramborovou pochoutku Vysočiny“ reprezentovali SOŠ a SOU Třešť ve dvoučlenném družstvu, žák druhého ročníku oboru Kuchař-číšník Michal Pokorný  a žákyně  prvního ročníku nástavbového studia Nikola Buštová. Žáci se na soutěž připravovali pod vedením učitelky odborného výcviku Zdenky Podhorské. Celý příspěvek