Podzimní termíny maturitní a závěrečné zkoušky

Termíny pro náhradní a opravnou maturitní zkoušku jsou:

1. – 7. 9. 2016 – písemné práce a didaktické testy. Konají se ve spádové škole, přesný harmonogram zveřejní CERMAT do 15. 8. 2016.

8. – 9. 9. 2016 praktická část, začátek v 7 hod.

13. 9. 2016 – ústní část, začátek v 8 hod.

Praktická a ústní část se konají v naší škole, zúčastní se studenti, kteří podali přihlášku. Pokud se zkoušený nemůže ke zkoušce dostavit, doručí nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy měl příslušnou část zkoušky konat, písemnou omluvenku doloženou lékařským nebo úředním potvrzení řediteli školy (platí i pro písemné práce a didaktické testy).

 

Termíny pro náhradní a opravnou závěrečnou zkoušku jsou:

12. 9. písemná část, začátek v 8 hod.

13. – 15. 9. 2016 praktická část

20. 9. 2016 – ústní část, začátek v 8 hod.

Žáci, kteří chtějí závěrečnou zkoušku konat, to musí ze zákona písemně oznámit řediteli školy nejpozději jeden měsíc před zkouškou.

Byli jsme v Senátu

senatDne 14. 6. 2016 jsme se vydali do Prahy, abychom si doplnili učivo z politologie. Naším úkolem byla návštěva Senátu a setkání s panem senátorem Milošem Vystrčilem.

Již cesta do Prahy byla zajímavá. Dálnice D1 opět nezklamala, kolony, zpoždění, které nám nabouralo program. Místo pěší cesty na Malou Stranu, jsme museli zvolit metro. Pro některé to byl zážitek, poněvadž ještě metrem nejeli. Před 10,00 hodinou jsme byli na místě.

Nejdříve proběhla prohlídka historických místností Valdštejnského paláce s paní průvodkyní. Během této části si nás vyzvedl asistent pana senátora, pan Brzek a následně se připojil i pan senátor. Ten nás po prohlídce pozval k sobě do pracovny, kde jsme obdrželi malé občerstvení a kde probíhala i beseda. Pan senátor nás seznámil s činností Senátu, s prací senátora. Studenti měli i dotazy. Poté nás pan senátor provedl i částmi pro veřejnost nepřístupnými. Studentům se návštěva velmi líbila a byli rádi, že se mohli tak z blízka seznámit s touto institucí. Po prohlídce Valdštejnské zahrady jsme se vydali na prohlídku Prahy.

Společně jsme došli na Hradčany a po prohlídce jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla na Petřín a potom do města, druhá skupina šla tradiční cestou – Nerudova ulice, Kampa, Karlův most… . Následovalo i osobní volno a v 17,30 hodin jsme znaveni, ale plni zážitků nasedli do autobusu směr Jihlava.

Tímto chci poděkovat panu senátorovi Miloši Vystrčilovi za přijetí a čas, který nám věnoval.

Mgr. Eva Karamonová

Závěrečné zkoušky – výsledky

Od 1. 6. do 17. 6. 2016 probíhaly v naší škole závěrečné zkoušky. Zúčastnilo se jich 68 žáků tříletých oborů kuchař – číšník, cukrář, řezník – uzenář, zahradník, zahradnické práce, kuchařské práce, cukrářské práce, řeznické a uzenářské práce, truhlářské práce a pečovatelské služby.  Zkoušky měly tři části a probíhaly v tomto pořadí: písemná část, praktická část, ústní část.

S výsledky zkoušek můžeme být, myslím, spokojeni, protože 13 žáků (tj. 19,2 % z celkového počtu) prospělo s vyznamenáním, 52 žáci (tj. 76,4 % z celkového počtu) prospěli a pouze 3 žáci (tj. 4,4 % z celkového počtu) neprospěli.

Úspěšným absolventům blahopřejeme, přejeme jim, aby podobných úspěchů dosáhli v budoucím povolání nebo studiu. Žákům, kterým první pokus nevyšel, přejeme více štěstí při opravné zkoušce.

Na slavnostní předávání výučních listů, které se koná 21. 6. 2016 v 9 hod. v sále SOŠ  a SOU Třešť, srdečně zveme nejen absolventy, ale také jejich rodiče, kamarády, známé i ostatní zájemce.

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

Od 13. 6. do 27. 6. 2016 je možné podávat přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Žákům, kteří ukončili studium v tomto školním roce, byla přihláška odeslána e-mailem. Ostatní zájemci nechť kontaktují zástupce ředitele školy Otakara Hofbauera (tel. 567 112 852, e-mail otakar.hofbauer@outlook.cz).

Přihlášku obdrží zájemci o zkoušku e-mailem. Je třeba jí zkontrolovat (zejména přihlašované zkoušky), vytisknout, podepsat a nejpozději 27.6.2016 doručit zpět do školy. Písemná část zkoušky včetně didaktických testů se koná v tzv. spádové škole (pravděpodobně v Jihlavě, školu určuje CERMAT), ústní a praktická část se koná v naší škole.

Den s Krajem Vysočina


Řemeslo má zlaté dno
. Pod tímto mottem se první červnový pátek uskutečnil Den s Krajem Vysočina. Celodenní program včetně přehlídky pestrých řemesel hostily prostory Horáckého zimního stadionu Jihlava a přilehlý park Smetanovy sady v krajském městě. Ukázku řemesel zajišťovali žáci středních odborných škol zřizovaných Krajem Vysočina, aby podpořili technické vzdělávání v Kraji Vysočina. Žáci vybraných oborů prezentovali své dovednosti a návštěvníkům po celý den přibližovali, jak těžké nebo naopak lehké je naučit se zvolenému řemeslu.

Přehlídka přitáhla stovky zájemců, kteří se nechali učesat, uvázat kytici z živých rostlin, ochutnali míchané nápoje, ovocné špízy v čokoládě, vyfotili se nebo stavěli domečky ze stavebnice Teifoc. Největší atrakcí byly tři vstupy kuchařské show Ondřeje Slaniny, který je vyhlášeným mistrem kuchařem a vaří v pořadu České televize Kluci v akci.

SOŠ a SOU Třešť na této akci prezentovala učební obory Zahradník a Cukrář. Tradičního Dne s Krajem Vysočina se letos zúčastnilo přibližně 1500 návštěvníků.

Zdroj: http://www.kr-vysocina.cz/

Ing. Michal Antoň
Vedoucí učitel OV

SOŠ a SOU má další ocenění za juniorského „Barmana roku“

logoHotel Voroněž v Brně uvítal ve dnech 21. – 22. května 2016 barmany z celé České republiky. Poprvé v historii České barmanské asociace se zde konala každoroční konference, na které se hodnotily výsledky za rok předcházející. Kromě členské schůze a vzdělávacích seminářů byly na programu také barmanské soutěže. Prioritou konference CBA bylo mimo jiné i vyhlášení Barmana roku 2015 v kategoriích profi, junior a flair.

Slavnostní předávání cen

SOŠ a SOU Třešť měla hned několik nominací v kategorii junior a to zásluhou žákyně třetího ročníku obru Kuchař – Číšník Lucie Smolíkové. Lucka po celé tři roky studia na škole odváděla skvělé výsledky na juniorských barmanských soutěžích. Píle, vytrvalost a talent se zaměřením především na technickou stránku přípravy nápojů se naší barmance vyplatily.

Na slavnostním předávánícen se na podiu objevila hned několikrát. Převzala hodnotné ceny za poháry partnerských společností – 1. místo o Pohár Stock a tři 2. místa za Poháry Bohemia sekt, Teisseire a Fabbri.

Lucie SmolíkováNejvětším oceněním je však krásné 2. místo v hodnocení soutěže juniorského „BARMANA ROKU 2015“, které stejně jako všechny ceny převzala z rukou prezidenta České barmanské asociace.

Žákyni za vynikající reprezentaci školy v průběhu tříletého studia patří velký dík, stejně jako učitelům odborného výcviku panu Zdeňku Kudláčkovi a Jiřímu Richterovi, kteří žákyni na soutěže připravovali.

Mgr. Ivana Švehlíková
vedoucí učitelka OV

Exkurze žáků zahradnických oborů

Skleniky1

Skleníkový areál

Ve čtvrtek 21. dubna jsme byli na exkurzi v zahradnickém areálu firmy Agro Brno Tuřany – středisko na Kaštanové ulici v Brně, a na výstavě květin FLORA OLOMOUC 2016 v Olomouci.

Prohlídku jsme zahájili ve sklenících na výrobu hrnkových květin s odborným výkladem vedoucí paní Pošvářové. Celý příspěvek

Výsledek přijímací zkoušky – nástavbové studium

V přiloženém souboru je výsledek přijímací zkoušky po 25. 4. 2016. Uchazeči se mohou seznámit se všemi materiály ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu podle dříve doručené pozvánky ke zkoušce. Přijati budou všichni uchazeči umístění do 25. místa včetně. Všem úspěšným uchazečům blahopřejeme.

Výsledky naleznete zde.