Přihlášky k maturitě 2017

Přihlášky k maturitní zkoušce v jarnímu termínu 2017 je třeba podat do 1. 12. 2016.

Současní maturanti obdrží přihlášku ve škole. Uchazeči z minulých let nechť kontaktují zástupce ředitele pro teoretickou výuku (tel. 567 112 852, e-mail otakar.hofbauer@outlook.cz), pokud tak již neučinili.

Naše první účast na kuchařské soutěži „O bramborovou pochoutku Vysočiny“

Podzimní kuchařské soutěže žáků gastronomických škol a učilišť konané v pátek 21. 10. 2016 v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod se letos poprvé zúčastnili i studenti naší školy. V devátém  ročníku soutěže „O bramborovou pochoutku Vysočiny“ reprezentovali SOŠ a SOU Třešť ve dvoučlenném družstvu, žák druhého ročníku oboru Kuchař-číšník Michal Pokorný  a žákyně  prvního ročníku nástavbového studia Nikola Buštová. Žáci se na soutěž připravovali pod vedením učitelky odborného výcviku Zdenky Podhorské.

Velmi pěkně organizovaná soutěž, které se zúčastnilo sedm škol, se skládala ze tří disciplín:

  • soutěž zručnosti
  • příprava přílohového bramborového salátu (1 kg)
  • příprava bramborové polévky (5 porcí)

Prvním úkolem každého soutěžícího, ve  kterém prokazoval svou zručnost, bylo v daném časovém limitu oloupat co nejvíce brambor a následně z nich nakrájet hranolky.

Dalšími disciplínami soutěžního týmu byla příprava bramborové polévky (Nikola Buštová) a bramborového salátu (Michal Pokorný). Na přípravu pokrmů měl  každý soutěžící 60 minut podle vlastního technologického postupu. Pokrmy prezentovali oba soutěžící společně před porotou po dobu 15 minut.

V soutěži zručnosti obsadil Michal Pokorný 2. místo. Za přípravu „Bramborového salátu s karamelizovanou zeleninou a křenem“ byl Michal oceněn 3. místem. Nikola sice žádné ocenění za přípravu bramborové polévky neobdržela, nicméně svými body přispěla k pěknému 3. místu  v hodnocení dvoučlenných družstev.

Jednotlivé soutěžní disciplíny posuzovala odborná komise (zástupce hotelu Slávie v Pelhřimově, hotelu Fabrika z Humpolce a z Českého bramborářského svazu). Porota hodnotila normu, dodržení technologického postupu, kreativitu, dodržování hygieny práce a v neposlední řadě vůni, vzhled a chuť každého pokrmu.

Pro celkové hodnocení družstev byly sčítány  body, které tým získal ve všech třech kategoriích. Tři nejlepší soutěžní družstva byla odměněna diplomy a poháry, které každoročně  uděluje Český bramborářský svaz.

Mgr. Ivana Švehlíková
vedoucí učitelka OV

Fotografie ze soutěže:
http://www.regionvysocina.cz/video/o-bramborovou-pochoutku-vysociny-jaroslav-loskot-alba131139/

Prezentace školy na Veletrhu vzdělávání DIDACTA

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 se v areálu Střední průmyslové školy v Třebíči zúčastnili zástupci naší školy Ing. Pelikánová a Ing. Peníška 21. Veletrhu vzdělávání DIDACTA.

Cílem prezentace bylo seznámit žáky základních škol s možnostmi jejich dalšího studia na naší škole, a pozvat je i jejich rodiče na den otevřených dveří 2. a 3. 11. 2016.

p1110082  p1110085p1110074

Mladí zahradníci ze SOŠ a SOU Třešť se opět zúčastnili soutěže Lipová ratolest

Již po sedmé se SOŠ a SOU Třešť zúčastnila soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest, pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně. Tentokrát se soutěž konala v hlavním městě Praha, MČ Praha 3, a to ve dnech 20. – 22. září 2016.

Letošního devátého ročníku se zúčastnilo 10 čtyřčlenných družstev studentů zahradnických škol s pedagogickým doprovodem z celé ČR (z Ostravy, Mělníka, Prahy, Rajhradu, Litomyšle, Českých Budějovic, Šternberka, Prahy, Děčína a Třeště). Studenti intenzivně pracovali po celé 3 dny trvání soutěže a dílo, které zhotovili, bude sloužit obyvatelům přilehlých domů. Předmětem zahradnických úprav byly předzahrádky na ulici Koněvova. Soutěžící museli zvládnout zejména tyto činnosti: přípravu stanoviště, vytyčení, dlažbu zpevněné plochy, založení lemu z žulových kostek, výsadbu keřů, trvalek, travin a cibulovin a založení kobercového trávníku. Dále se hodnotilo dodržování bezpečnostních zásad, péče o biotický materiál, organizace práce a spolupráce.

Po celé 3 dny byla práce studentů sledována odbornou porotou, která na konci soutěže, po zhotovení díla, poděkovala všem zúčastněným školám za výborně odvedenou práci a vyhlásila ty nejlepší soutěžní týmy. Naši školu reprezentovali žáci zahradnických oborů, všichni z prvního ročníku. I přesto, že se neumístili na prvních třech místech, odvedli v silné konkurenci starších a zkušenějších studentů, kteří se Lipové ratolesti v předchozích ročnících již zúčastnili, perfektní práci, za kterou jim je potřeba poděkovat. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat Tereze Burdové, Vendule Kamarádové, Sidyku Nazarii a Ondřeji Veselému. Poděkování také patří učitelce OV Romaně Holubové za přípravu soutěžících.

Věříme, že si z této soutěže odvezli naši žáci spoustu nových zkušeností a zážitků a že se na místo, kde vytvořili kus krásné zeleně, jednou rádi vrátí.

Ing. Bc. Monika Majdičová
učitelka OV

Opravné závěrečné zkoušky v prosinci 2016

Termíny opravných závěrečných zkoušek v prosinci 2016:

písemná část 7. 12. 2016 v 8 hod.

ústní část 12. 12. 2016 v 8 hod.

Zkoušky se konají v areálu SOŠ a SOU Třešť, K Valše 38.

Zájemci o zkoušku oznámí písemně řediteli školy svůj úmysl zkoušku v tomto termínu vykonat nejpozději měsíc před konáním zkoušky, pokud tak již neučinili.

Minifestival řemesel Kraje Vysočina

p1100988Naše škola se zúčastnila Minifestivalu řemesel, který pořádal Kraj Vysočina dne 22.9.2016 v jihlavském Cityparku.

Školu reprezentovaly žákyně oboru zahradník a zahradnické a aranžérské práce. Přivezly si s sebou na ukázku hotové výrobky z našich dílen a spoustu materiálu.

V průběhu dne předváděly vazbu dárkových kytic a vypichování misek. Vrcholem jejich práci bylo zhotovení 8 květinových věnečků, které byly použity na módní přehlídce, které se účastnila slavná oděvní návrhářka Blanka Matragi. Na fotografiích z předváděcího mola si můžete prohlédnout, jak věnečky modelkám slušely.

p1110044Také každý z návštěvníků si mohl zkusit vyrobit květinou dekoraci a vzít si ji domů – jako důkaz své šikovnosti i pro potěšení.

Součástí prezentace bylo i rozdávání informační brožurky o studiu na naší školy. Zájemci o studium si mohli odnést informační brožurku o všech našich studijních oborech a pozvánku na Den otevřených dveří, který bude  2. a 3. listopadu 2016.

Ing. Aleš Peníška

Den s Krajem Vysočina


Řemeslo má zlaté dno
. Pod tímto mottem se první červnový pátek uskutečnil Den s Krajem Vysočina. Celodenní program včetně přehlídky pestrých řemesel hostily prostory Horáckého zimního stadionu Jihlava a přilehlý park Smetanovy sady v krajském městě. Celý příspěvek