Nový ředitel školy

Od 1. 8. 2017 je novým ředitelem školy Mgr., Ing. Karel Matějů. Byl jmenován na základě výsledku výběrového řízení.
Skončilo tak období, kdy po odchodu Mgr. Františka Pospíchala do důchodu (31. 12. 2016) byla škola bez ředitele.

4. kolo přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu v rámci 4. kola přijímacího řízení lze podávat do 28. 8. 2017. Rozhodnutí o přijetí do oborů s výučním listem bude vydáno 30. 8. 2017. Přijímací zkoušky na nástavbové studium oboru 64-41-L/51 Podnikání se budou konat z českého jazyka a matematiky 29. srpna 2017 v 8 hod. (řádný termín) a 30. srpna 2017 v 8 hod. (náhradní termín). Rozhodnutí o přijetí u tohoto oboru bude vydáno 31. srpna 2017.
Do oborů s výučním listem se přijímací zkoušky nedělají.
Seznam oborů, do kterých je možné se ještě přihlásit:

64-41-L/51 Podnikání, 29-54-H/01 Cukrář, 65-51-H/01 Kuchař – číšník, 29-56-H/01 Řezník – uzenář, 33-56-H/01 Truhlář, 41-52-H/01 Zahradník, 41-52-E/01 Zahradnické práce, 65-51-E/01 Kuchařské práce, 75-41-E/01 Pečovatelské služby, 29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrářské práce, 29-51-E/01 Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce, 33-56-E/01 Truhlářské práce

Termíny podzimních maturit

Podzimní maturitní zkouška proběhne v následujících termínech:
praktická část 7. – 8. 9. 2017
ústní část 12. 9. 2017.

Termíny písemných zkoušek a didaktických testů jsou 4. – 8. 9. podle rozpisu, který dostanou přihlášení z CERMATu.

Přihlášky k podzimní maturitě

Přihlášky k maturitě v září 2017 je možné podávat do 25.6.2017. Absolventům z roku 2017 byl formulář přihlášky zaslaán elektronicky. Absolventi z minulých let nechť se obrátí na ředitelství SOŠ  a SOU Třešť. Další podrobnosti k přihlašování jsou na http://www.novamaturita.cz/prihlasovani-zaku-k-maturitni-zkousce-podzim-2017-1404036675.html.

Sloučení škol, konkurz na ředitele

Rozhodnutím zastupitelů Kraje Vysočina dochází od 1. 7. 2017 ke sloučení škol SOŠ a SOU Třešť a OU a PrŠ Černovice. Nástupnickou organizací bude SOŠ a SOU Třešť. Pro stávající ani budoucí žáky obou škol k žádným změnám nedojde, od 1. 9. 2017 bude probíhat výuka v obou školách stejně jako dosud.
Protože v současné době není v SOŠ a SOU Třešť ředitel, bylo vyhlášeno konkurzní řízení  na obsazení ředitele školy. Podmínky pro uchazeče jsou uvedeny
v https://1drv.ms/w/s!At1cmBETq_B7vidwOgCuZiaBZVGG .
Termín konkursu je plánován na 10. 7. 2017 v 10:00 hodin (Kraj Vysočina, Žižkova 57, místnost A 2.15). Otevírání obálek se uskuteční 19. 6. 2017 v 10:30 hodin (Kraj Vysočina, Žižkova 57, místnost A 2.15).

Víkend otevřených zahrad 2017

Průvodce parkem, o.s. ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a Národním památkovým ústavem opět připravili již VIII. ročník Víkendu otevřených zahrad ve dnech 10. – 11. 6. 2017. Stejně jako v minulém roce bylo do akce přihlášeno i Arboretum SOŠ a SOU Třešť, které bude otevřeno pro veřejnost po oba dny od 14 hodin do 18 hodin. Celý příspěvek