Doporučujeme

3. kolo přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu v rámci 3. kola přijímacího řízení lze podávat do 26. 6. 2017. Rozhodnutí o přijetí do oborů s výučním listem bude vydáno 27. 6. 2017. Přijímací zkoušky na nástavbové studium oboru 64-41-L/51 Podnikání se budou konat z českého jazyka a matematiky 27. června 2017 v 8 hod. (řádný termín) a 28. června 2017 v 8 hod. (náhradní termín). Rozhodnutí o přijetí u tohoto oboru bude vydáno 30. června 2017.
Do oborů s výučním listem se přijímací zkoušky nedělají.
Seznam oborů, do kterých je možné se ještě přihlásit:

64-41-L/51 Podnikání, 29-54-H/01 Cukrář, 65-51-H/01 Kuchař – číšník, 29-56-H/01 Řezník – uzenář, 33-56-H/01 Truhlář, 41-52-H/01 Zahradník, 41-52-E/01 Zahradnické práce, 65-51-E/01 Kuchařské práce, 75-41-E/01 Pečovatelské služby, 29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrářské práce, 29-51-E/01 Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce, 33-56-E/01 Truhlářské práce

Přihlášky k podzimní maturitě

Přihlášky k maturitě v září 2017 je možné podávat do 25.6.2017. Absolventům z roku 2017 byl formulář přihlášky zaslaán elektronicky. Absolventi z minulých let nechť se obrátí na ředitelství SOŠ  a SOU Třešť. Další podrobnosti k přihlašování jsou na http://www.novamaturita.cz/prihlasovani-zaku-k-maturitni-zkousce-podzim-2017-1404036675.html.

Sloučení škol, konkurz na ředitele

Rozhodnutím zastupitelů Kraje Vysočina dochází od 1. 7. 2017 ke sloučení škol SOŠ a SOU Třešť a OU a PrŠ Černovice. Nástupnickou organizací bude SOŠ a SOU Třešť. Pro stávající ani budoucí žáky obou škol k žádným změnám nedojde, od 1. 9. 2017 bude probíhat výuka v obou školách stejně jako dosud.
Protože v současné době není v SOŠ a SOU Třešť ředitel, bylo vyhlášeno konkurzní řízení  na obsazení ředitele školy. Podmínky pro uchazeče jsou uvedeny
v https://1drv.ms/w/s!At1cmBETq_B7vidwOgCuZiaBZVGG .
Termín konkursu je plánován na 10. 7. 2017 v 10:00 hodin (Kraj Vysočina, Žižkova 57, místnost A 2.15). Otevírání obálek se uskuteční 19. 6. 2017 v 10:30 hodin (Kraj Vysočina, Žižkova 57, místnost A 2.15).

Víkend otevřených zahrad 2017

Průvodce parkem, o.s. ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a Národním památkovým ústavem opět připravili již VIII. ročník Víkendu otevřených zahrad ve dnech 10. – 11. 6. 2017. Stejně jako v minulém roce bylo do akce přihlášeno i Arboretum SOŠ a SOU Třešť, které bude otevřeno pro veřejnost po oba dny od 14 hodin do 18 hodin. Celý příspěvek

Výsledky přijímacího řízení – nástavbové studium

V prvním kole přijímacího řízení jsou všichni uchazeči přijatí i nepřijatí ke studiu oboru  64-41-L/51 Podnikání uvedeni v následujícím souboru:

Přijatí a nepřijatí nástavba

Dle sdělení CERMATu si může každý uchazeč, který konal jednotné přijímací zkoušky prohlédnout svoje testy a správná řešení. Následující text je převzat z CERMATu:
Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.
Zmíněný odkaz je https://vpz.cermat.cz/testy/