Víkend otevřených zahrad 2017

Průvodce parkem, o.s. ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a Národním památkovým ústavem opět připravili již VIII. ročník Víkendu otevřených zahrad ve dnech 10. – 11. 6. 2017. Stejně jako v minulém roce bylo do akce přihlášeno i Arboretum SOŠ a SOU Třešť, které bude otevřeno pro veřejnost po oba dny od 14 hodin do 18 hodin. Celý příspěvek

2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu v rámci 2. kola přijímacího řízení lze podávat do 29. 5. 2017. Rozhodnutí o přijetí do oborů s výučním listem bude vydáno 31. 5. 2017. Přijímací zkoušky na nástavbové studium oboru 64-41-L/51 Podnikání se budou konat 5. června 2017 (řádný termín) a 8. června 2017 (náhradní termín). Rozhodnutí o přijetí u tohoto oboru bude vydáno 12. června 2017.
Do oborů s výučním listem se přijímací zkoušky nedělají.
Seznam oborů, do kterých je možné se ještě přihlásit:

64-41-L/51 Podnikání, 29-54-H/01 Cukrář, 65-51-H/01 Kuchař – číšník, 29-56-H/01 Řezník – uzenář, 33-56-H/01 Truhlář, 41-52-H/01 Zahradník, 41-52-E/01 Zahradnické práce, 65-51-E/01 Kuchařské práce, 75-41-E/01 Pečovatelské služby, 29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrářské práce, 29-51-E/01 Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce, 33-56-E/01 Truhlářské práce

Výsledky přijímacího řízení – nástavbové studium

V prvním kole přijímacího řízení jsou všichni uchazeči přijatí i nepřijatí ke studiu oboru  64-41-L/51 Podnikání uvedeni v následujícím souboru:

Přijatí a nepřijatí nástavba

Dle sdělení CERMATu si může každý uchazeč, který konal jednotné přijímací zkoušky prohlédnout svoje testy a správná řešení. Následující text je převzat z CERMATu:
Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.
Zmíněný odkaz je https://vpz.cermat.cz/testy/

Přehled přijatých uchazečů – obory s výučním listem

Seznamy přijatých uchazečů o studium s výučním listem od 1. 9. 2017 v prvním kole přijímacího řízení je zde:
Cukrář
Kuchař – číšník
Řezník – uzenář
Truhlář
Zahradník
Cukrářské práce
Kuchařské práce
Pečovatelské služby
Řeznické a uzenářské práce
Truhlářské práce
Zahradnické práce

Seznamy uchazečů o studium s maturitním vysvědčením zveřejníme, až CERMAT poskytne výsledky přijímacích zkoušek (pravděpodobně začátkem května).

Prodej sazenic květin, zeleniny a bylinek

Prodej sazenic květin, zeleniny a bylinek bude zahájen ve skleníku naší školy ve středu 19. 4.  od 9:15 do 11:00 hod. a bude potom pokračovat každý pracovní den ve stejnou dobu do vyprodání zásob.
Přijďte si vybrat sazenice, které pro vás vypěstovali naši žáci zahradnických oborů. Zde je ceník sazenic.