Přihlášky ke studiu

Kritéria pro přijetí jsou zde.

Potřebujete pomoci, chcete se poradit?  Volejte 567 112 811.

Druh studia Přihláška ke stažení Informace o oboru
Dvouleté nástavbové s maturitou
  Nástavba Podnikání Přihláška NP  Nástavba NP
Čtyřleté obory s maturitou
  Zahradnictví   Přihláška – ZA  Obor ZA
Ekologie a životní prostředí  Přihláška – EŽP  Obor EŽP
    
Tříleté obory SOU s výučním listem
      Cukrář  Přihláška – CU  Obor CU
Truhlář  Přihláška – T  Obor T
Kuchař-číšník  Přihláška – KČ  Obor KČ
Řezník-uzenář  Přihláška – Ř  Obor Ř
Zahradník-florista  Přihláška – Z  Obor Z
Tříleté obory OU s výučním listem
        Cukrářské práce  Přihláška – CP  Obor CP
Kuchařské práce  Přihláška – KP  Obor KP
Truhlářské práce  Přihláška – TP  Obor TP
Zednické práce  Přihláška – ZP  Obor ZP
Pečovatelské služby  Přihláška – PeP  Obor PeP
Řeznické a uzenářské práce  Přihláška – ŘP  Obor ŘP
Zahradnické práce
– květinářství a floristika
 Přihláška – AP  Obor AP