Projekt Rozvoj čtenářských a jazykových dovedností

OPVK_vzdeleavani

Naše škola se zapojila do projektu z OPVK „Zvyšování kvality ve vzdělávání“

Název projektu:

„Rozvoj čtenářských a jazykových dovedností“

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/56.2033

Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky českého jazyka a cizích jazyků. V rámci tohoto projektu budou probíhat následující aktivity:

  • Výjezd učitelů cizích jazyků na 14ti denní intenzivní kurz cizího jazyka do zahraničí v průběhu letních prázdnin
  • Jazykově vzdělávací pobyty žáků v Anglii a Německu v délce 5 – 7 dní
  • Čtenářské dílny ve dvou ročnících nástavbového studia oboru podnikání v rámci předmětu český jazyk a literatura

Trvání projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015