Arboretum

       Arboretum vzniklo v rámci projektu Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v ČR a Rakousku„.

       Naším partnerem je rakouská zahradnická škola Bildungszentrum Gartenbau Langenlois, která se podílela na vybudování výukového arboreta. Bylo otevřeno 4.7. 2008. Výukové arboretum SOŠ a SOU se nachází v klidové zóně města Třešť,  na pozemcích SOŠ a SOU Třešť. Jedná se o prostor o rozloze 0,83 ha, který tvoří architektonicko – výtvarný a funkční celek. Z hlediska orientace je celé území rozčleněno na jednotlivé části, které na sebe přirozeně navazují. Na nich jsou v ucelených tematických oddílech prezentovány nejdůležitější rostliny a dřeviny.  V počáteční fázi spolupráce zde bylo vysázeno okolo 1300 druhů rostlin a dřevin. Různorodost výsadby byla docílena vytvořením běžných pěstebních ploch, trvalkových a letničkových záhonů, rozária, půdopokryvných rostlin, živých plotů a skalky. Osázení těchto ploch bylo předmětem konzultací a seminářů s rakouským partnerem. Krajinný ráz doplňuje plocha zahradního jezírka s kaskádovitým potůčkem a různými druhy vodních rostlin. Celá plocha arboreta má i ráz rekreačního charakteru s plochami trávníků, lavičkami, altánem pro výuku a menšími pergolami pro pnoucí rostliny. Závlaha arboreta je zajištěna samostatným zavlažovacím systémem. Součástí arboreta je i naučná stezka obsahující informace o každé z rostlin a o jejím výskytu, a to v jazyce českém, německém a anglickém.

       Důležitým cílem při budování arboreta bylo a v budoucnu dále bude zavádění ekologického přístupu okrasného zahradnictví, tedy pěstování a ošetřování rostlin bez použití chemických látek. S tímto problémem má rakouský partner bohaté zkušenosti, především při produkci pěstované zeleniny a ovoce a bude tedy i dále v tomto směru poskytovat poradenství.

       Na budování arboreta se nemalou měrou podílel kolektiv jak učitelů teoretických předmětů, tak učitelů praktických předmětů zahradnických oborů a v rámci výuky také žáci zahradnických oborů.

       V současné době arboretum slouží právě při vzdělávání žáků SOŠ a SOU Třešť a pro výměnné praxe a pobyty žáků z rakouské školy. Významnou úlohu plní arboretum jako klidová a relaxační zóna pro širokou veřejnost, cíl exkurzí a odborných seminářů pro různé vzdělávací instituce a organizace.

       Můžete nás kdykoliv navštívit a arboretum si prohlédnout.

Další informace

Ing. Michal Antoň
Michal.Anton@outlook.cz
567 112 838
Vedoucí učitel odborného výcviku zahradnických oborů
Antonˆ 

Ústředna: 567 112 811

Budování arboreta